0

Gewo-tt
ACASA / TERMENI ȘI CONDIȚII

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Datele personale introduse de către utilizatorul serviciilor noastre vor fi folosite în scopul menținerii relației cu utilizatorul. Informațiile cuprinse în formularul de comandă sunt necesare pentru confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate la adresele solicitate de client. EMI TT SRL nu oferă, nu vinde și nu face schimb de adrese de e-mail, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail, numărul de telefon sau adresa personală altor persoane sau societăți comerciale fără acordul dumneavoastră explicit.

Potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții privită în sectorul comunicațiilor electronice, SC EMI TT SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care clienții sau utilizatorii le furnizează.

COPYRIGHT

Tot conținutul acestui website și anume: text, grafică, butoane, icoane, imagini, clipuri audio, cod sursă și software, este proprietate firmei SC.EMI-TT.SRL și este protejat de legile României și legile internaționale de copyright.

Notificarea pentru probleme în cea ce privește drepturile de autor se poate face la următoarea adresă: contact@gewo-tt.ro.

LICENȚĂ ȘI ACCESUL LA SITE

www.gewo-tt.ro pune la dispoziția clienților săi acces limitat la acest site, le da dreptul să îl folosească, dar nu să facă download (altul decât cashing, făcut automat de browserul de internet) sau să modifice, să duplice sau să vândă parțial sau total informațiile publicate pe acest site fără acordul în scris al SC.EMI-TT.SRL.

Utilizatorul nu va folosi logo-ul GEWO, conținutul, elementele grafice sau pozele de pe websiteul www.gewo-tt.ro, fără acordul în scris al SC.EMI-TT.SRL

CONTUL DUMNEAVOASTRĂ

Dacă folosiți site-ul www.gewo-tt.ro sunteți direct răspunzător pentru actualizarea, păstrarea confidențialității și a protecției datelor dumneavoastră personale și a parolei de acces. Dumneavoastră sunteți răspunzător pentru restricționarea accesului altor persoane la calculatorul pe care îl folosiți pentru a accesa contul de pe site-ul nostru.

POLITICA PREȚURILOR

Prețurile produselor afișate pe site sunt exprimate în lei, includ TVA și sunt supuse modificărilor de curs valutar (EUR / USD). Prețurile nu includ costurile de transport de la sediul furnizorului la adresa clientului.

GARANȚIA PRODUSELOR

Certificatul de garanție si factura fiscală insoțesc fiecare colet.

CONDIȚII DE RETURNARE

Daca nu sunteti multumit de produsele comandate pe www.gewo-tt.ro le puteti returna si noi va vom inapoia contravaloarea comenzii dumneavoastra. Legislatia romana prevede: Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului.Dacă nu sunteți mulțumit de produsele comandate de pe www.gewo-tt.ro le puteți returna și noi vă vom înapoia contravaloarea comenzii dumneavoastră. Legislația română prevede următoarele: Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului.

Clienții pot returna produsele cumpărate, în ambalajul original, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, folosind același serviciu de transport cu care s-a făcut expedierea. www.gewo-tt.ro va înapoia contravaloarea comenzii în cel mult 30 de zile de la data denunțării în scris a contractului. Suma înapoiată cât și condițiile de returnare nu includ cheltuielile de transport.

Produsul trebuie returnat, cu toate accesorile și documente primite. Deteriorarea produselor, a ambalajului sau punerea într-o stare de nevândabilitate duce la refuzul returului. Toate costurile de retur vor fi suportate de către client.

DATELE PERSONALE

Atunci când deveniţi membru pe www.gewo-tt.ro, vă solicităm anumite date personale cum ar fi numele, adresa, nr. de telefon, adresa de email etc. www.gewo-tt.ro utilizează aceste informaţii pentru a ne duce la îndeplinire promisiunile şi să vă oferim beneficiile şi serviciile la care sunteţi îndreptăţit că membru.

În momentul în care introduceţi datele personale şi ni le trimiteţi, acordaţi site-ului www.gewo-tt.ro dreptul de a folosi aceste date pentru scopul menţionat mai sus. În conformitate cu dispozițiile regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, SC.EMI-TT.SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

SC.EMI-TT.SRL se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.gewo-tt.ro, prin completarea formularelor de înregistrare și comandă, așa cum prevăd dispozițiileRegulamentului 2016/679/UE cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului 2016/679/UE, în calitate de persoană vizată, veți avea următoarele drepturi:

-dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

-dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația încareexistă erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele sunt incomplete, puteți solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

-dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm acest lucru; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs va opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.

-dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă va opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

-dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs și prelucrarea este una automată.

-dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să va opuneți prelucrării datelor dvs dacă ele privesc marketingul direct. Totodată, va puteți opune prelucrării, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

-dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor. Dvs nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțămîntul dumneavoastră că datele dumneavoastră personale să fie folosite de SC.EMI-TT.SRL în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Dacă doriți că datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteți notifica oricând acest lucru în scris la următoarea adresa: SC.EMI-TT.SRL, Str. Rotarilor Nr. 11, Or. Sibiu, Jud. Sibiu.

Definiții

-date cu caracter personal - orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

-prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

-stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

-sistem de evidență a datelor cu caracter personal - orice structura organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structura este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

-operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

-terț - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, altă decât persoană vizată, operatorul ori persoană împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

-destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunica date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

-date anonime - date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

-date de tip "business contact" - date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip "business contact" nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

-date statistice - date care au fost obținute că urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare. Sunteţi îndreptăţit să cereţi oricând această informaţie de la www.gewo-tt.ro şi vom şterge datele la cerere.

SCOPUL UTILIZĂRII

Datele colectate vor fi utilizate doar cu scopul de a vă oferi produsele sau serviciile solicitate sau pentru alte scopuri pentru care v-aţi dat consimţământul, exceptând cazurile stipulate de lege.

Orice informaţie primită de la dumneavoastră poate fi utilizată în următoarele scopuri:

-Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.

-Pentru a livra servicii precum buletinele de știri, evenimentele sau produsele pe care le-ați cerut sau achiziționat.

-Pentru transmiteri de oferte, mesaje publicitare și de marketing;

-Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului. 

-Asigurarea serviciilor de transport achiziționate de dumneavoastră

-Facturării serviciilor comandate de dumneavoastră;

-Efectuării plății online;

-Asigurării securității tranzacției / plății online / carte de credit prin aplicarea de filtre antifraude;

-Înregistrării dumneavoastră că membru în programul de fidelizare www.gewo-tt.ro;

Colectarea datelor personale de către www.gewo-tt.ro se face prin trei modalități: 

-direct de la utilizator: în momentul abonării la serviciile oferite de SC.EMI-TT.SRL și www.gewo-tt.r. Pentru a ține evidență folosirii site-ului poate apărea necesitatea de a va cere informații cu caracter personal (adresa de mail, nume, prenume, adresa etc.)

-din raportul de trafic al server-ului: în momentul vizitării site-ului gewo-tt.ro, furnizați anumite informații despre dvs, cum ar fi adresa dvs IP, ora vizitei, locul de unde ați intrat, durata vizitei, SC.EMI-TT.SRL și www.gewo-tt.ro înregistrând aceste date

-prin intermediul cookie-urilor: când vizitați www.gewo-tt.ro este posibil să va fie trimis un cookie pentru a facilita stocarea și urmărirea peferintelor dumneavostră.

COOKIE-URILE

Cookie-urile sunt fișiere de tip ".txt", oferite browser-ului dumneavoastră de un server web, ce poate fi plasat pe hard disk-ul dumneavostră. Majoritatea browserelor sunt setate să accepte aceste cookie-uri. Dacă nu doriți acest lucru, puteți resetă browser-ul dumneavoastră, să fiți anunțați de fiecare dată când primiți câte un cookie sau să refuze acceptarea acestor cookie-uri. Este importantsă știți că dacă ați setat browser-ul să refuze cookie-urile, este posibil că unele secțiuni din site să nu poată fi vizualizate normal.

Dacă nu doriţi informaţii colectate prin utilizarea de Cookies, există în multe browsere un procedeu simplu care vă permite să respingeţi sau să acceptaţi caracteristicile/funcţiile Cookies. Dar vă rugăm să reţineţi că acestea ar putea fi necesare pentru a vă putea furniza anumite facilităţi ale serviciilor noastre online.

www.gewo-tt.ro nu poate controla și nici nu poate avea acces la cookie-urile din computerul dumneavoastră. Aceste cookie-uri nu pot fi folosite pentru a va identifica pe dumneavoastră.

SC.EMI-TT.SRL poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar. Formularul de înregistrare prezentat pe site-ul www.gewo-tt.ro cere informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip "business contact".

SC.EMI-TT.SRL colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul site-ului www.gewo-tt.ro, inclusiv adresa IP de la care site-ul este vizitat.

SC.EMI-TT.SRL poate folosi în cadrul www.gewo-tt.ro cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:

-Pentru a îmbunătății securitatea accesului.

-Pentru a îmbunătății uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun.

În plus faţă de informaţiile personale sistemele noastre colectează în mod automat o serie de informaţii anonime care ne ajută să întelegem mai bine cum este folosit site-ul şi cum putem să ne îmbunătaţim serviciile. Aceste date includ, dar nu se rezumă la, adresa de IP a computerului cu care accesaţi site-ul, sistemul de operare folosit, software-ul de navigare folosit şi timpul petrecut în site.

Atunci când vizitaţi situl este posibil ca date despre dvs. să fie colectate şi de părţi terţe ca de exemplu sisteme de contorizare a traficului şi sisteme de publicitate online.

CE TIPURI DE COOKIE-URI FOLOSIM

Accesând acest site se pot plasa următoarele tipuri de cookie-uri:

–de performanță a site-ului: acestea rețin preferințele utilizatorului pe acest site;

–de analiză a vizitatorilor: acestea ne spun dacă ați mai vizitat acest site până acum; browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul;

–pentru geotargetting: acestea sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți, sunt complet anonime și sunt folosite doar pentru targetarea conținutului; 

–de înregistrare: acestea ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu, ne arată contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un anumit serviciu;

–pentru publicitate: pe baza acestora putem afla dacă ați vizualizat sau nu o reclamă online, ce tip de reclamă și cât timp a trecut de când ați vizualizat această reclamă. 

UTILIZAREA DATELOR STATISTICE ȘI A DATELOR ANONIME

SC EMI TT SRL poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

-realizării de rapoarte / analize;

-realizării de informări în scopuri proprii;

-publicării, promovării, ofertării serviciilor oferite de SC EMI TT SRL;

PROTEJAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE

Informațiile colectate de la dumneavoastră sunt foarte importante și de aceea sunt confidențiale.

SC.EMI-TT.SRL utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Serverul pe care site-ul www.gewo-tt.ro este găzduit, este protejat de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea actualizării sistemelor noastre de securitate.